Connect with us

Zorgen over toekomst van probleemwijken: ‘Onorthodoxe maatregelen nodig’

Nederlands Nieuws

Zorgen over toekomst van probleemwijken: ‘Onorthodoxe maatregelen nodig’


Een kwetsbare wijk in Rotterdam Zuid

NOS Nieuws

De problemen in kwetsbare wijken lopen steeds meer op. Dat zeggen twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in een opiniestuk in het AD. Om die reden doen ze een oproep aan het nog te vormen kabinet, om de komende jaren blijvend te investeren in achterstandswijken. “We hebben onorthodoxe maatregelen nodig.”

Ondanks alle investeringen zijn er volgens de directeuren nog steeds tal van problemen, is te lezen in het stuk. Zo gaan kinderen in het gebied “zonder ontbijt naar school”, zijn er “drie keer zoveel uitkeringsgerechtigden als gemiddeld” en is er sprake van een “vergiftigende criminaliteit.” Door de opstapeling van problemen is de aanpak ervan lastig.

Een van die “onorthodoxe maatregelen” waar de directeuren aan denken, is om niet-kwetsbare groepen in de wijken onder te brengen, zegt Chris Schaapman, NPLV-directeur van Den Haag Zuidwest in het NOS Radio 1 Journaal.Nu wonen “mensen in kwetsbare posities” vaak bij elkaar in dezelfde wijk, omdat de huurprijzen en de kwaliteit van de woningen laag zijn. Dat leidt volgens de directeur ook tot overlast.

Schaapman hoopt in zijn wijk verschil te kunnen maken door voorrang te geven aan “andere groepen met meer draagkracht”. Daarnaast denkt hij dat er ook op scholen ingegrepen moet worden, zodat kinderen in kwetsbare posities beschermd worden en docenten niet overbelast raken. “Het is belangrijk dat we van links tot rechts onze schouders eronder zetten. Dat verdienen onze mensen en alle professionals die in deze wijken actief zijn.”

Omdat een groot deel van het geld voor het programma eind 2025 afloopt, hopen de twaalf directeuren het nog te vormen kabinet tot actie te manen. “Wij vragen de politiek ons te helpen het verschil te maken. Stop de stapeling. Regel de financiering. Omdat de bewoners van onze wijken dezelfde kansen verdienen als bewoners elders.”Source link

More in Nederlands Nieuws

To Top