Connect with us

Van Huffelen blikt in brief terug op staatssecretarisschap afgelopen jaren

Nederlands Nieuws

Van Huffelen blikt in brief terug op staatssecretarisschap afgelopen jaren


Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blikt in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer terug op haar rol als bewindspersoon de afgelopen jaren en hoe ze haar positie heeft vervuld. Met de brief informeert ze de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op het terrein van de Koninkrijksrelaties. 

Zo is het concept Hoofdlijnenakkoord (HLA) voor de oplossing van de ENNIA-problematiek op 11 april ondertekend door Curaçao, Sint Maarten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Sint Maarten moet nog goedkeuring krijgen van haar Staten. De oplossing omvat een doorstart en afwikkeling van ENNIA, met een resolutiefonds voor oude polissen en doorstart van nieuwe polissen. De CBCS verstrekt voorfinanciering, waarvoor de landen garant staan.

Nederland heeft beoordeeld dat de oplossing financieel solide en duurzaam is. Het College financieel toezicht (Cft) heeft bevestigd dat de bijdragen van de landen financieel draagbaar zijn. Wel moet een reserve in de begroting voorkomen dat de garanties een negatief effect hebben op de overheidsschuld.

Definitieve instemming volgt na goedkeuring door de Staten van Sint Maarten en schriftelijke bevestiging van de landen over de reservevorming. Hierna kan ook de herfinanciering van de COVID-leningen worden herzien.

Daarnaast loopt een arbitrageprocedure tegen Nederland vanwege acties van de CBCS onder de noodregeling voor ENNIA. Er zijn ook andere juridische procedures, waaronder een aansprakelijkheidsprocedure in Curaçao en een zaak in de VS, waarin de CBCS onlangs won. Verdere ontwikkelingen zullen aan de Kamer worden gerapporteerd.

“Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heb ik ruim twee jaar lang de waarde én complexiteit van de Koninkrijksrelaties mogen ontdekken”, aldus Van Huffelen in de brief. Het Caribisch deel van het Koninkrijk is volgens de staatssecretaris ongekend divers, met stuk voor stuk unieke eilanden en gemeenschappen met hun eigen behoeften en prioriteiten. “Als bewindspersoon heb ik mij ingespannen om de band tussen Europees Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk te versterken, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Tegelijkertijd wilde ik concrete, merkbare vooruitgang voor de inwoners van de eilanden realiseren”, schrijft Van Huffelen.

“De talloze contacten en ervaringen die ik tijdens mijn bezoeken de afgelopen jaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk heb opgedaan, zijn mij zeer dierbaar. De zes eilanden en gemeenschappen hebben een diepe indruk op mij gemaakt en de connectie die ik met hen heb ervaren zal ik altijd met mij meedragen”, aldus Van Huffelen.Source link

More in Nederlands Nieuws

A2Z ADMINISTRATION

AD

To Top