Connect with us

Top overheid-nv’s vinden maximumsalaris te laag – Paradise FM 103.1

Nederlands Nieuws

Top overheid-nv’s vinden maximumsalaris te laag – Paradise FM 103.1


De directeuren van overheid-nv’s zijn het niet eens met het maximumsalaris dat is vastgelegd in de nieuwe wet. Zij vinden dat ze recht hebben op het dubbele. Dit schrijven ze in een brief aan de ministerraad. De wet gaat uit van een maximuminkomen van 263.000 gulden per jaar. Zelf komen zij uit op ruim een half miljoen gulden per jaar. Dit is volgens hen 130 procent van wat de minister-president verdient per jaar. Het verschil wordt veroorzaakt door de sociale premies. Die zijn volgens de overheid-nv’s niet meegenomen in de berekening.Source link

More in Nederlands Nieuws

To Top