Connect with us

Parlementaire enquête HNO openbaar – Paradise FM 103.1

Nederlands Nieuws

Parlementaire enquête HNO openbaar – Paradise FM 103.1


Er moet op korte termijn een oplossing komen om het CMC rendabel te maken. Dat is een van de conclusies van de parlementaire enquête. Deze is gisteren aan de Statenvoorzitter aangeboden. De commissie stelt dat er met de bouw van het nieuwe ziekenhuis miljoenen aan leergeld betaald is. De vraag is wie er wat geleerd heeft. In het rapport dat onder voorzitterschap van Eduard Braam tot stand is gekomen, worden er zes aanbevelingen gedaan. Een daarvan is de oprichting van een kernkabinet. Een gespecialiseerd team is dan verantwoordelijk voor projecten die meerdere kabinetsperiodes overbruggen. Daardoor wordt de samenhang en consistentie gewaarborgd. Al met al moet er voor 2029 iets gebeuren. Als het CMC niet op eigen benen kan staan, zal de situatie niet te overzien zijn. Aldus de commissie.

Doc30188_23-24-01076VzHNO-STNEindrapportParlementaireEnqHNOjul2024

Aanbevelingen integraal

• Versterk het budgetrecht van de Staten: Het parlement moet zijn budgetrecht, een cruciaal controlemiddel, versterken door de bestaande procedures aan te scherpen en mogelijk een begrotingskamer in te stellen die helpt bij het voorbereiden en monitoren van de begroting.
• Investeer in deskundigheid van het ambtelijk apparaat: Het is essentieel dat Curaçao investeert in de professionalisering van zijn ambtenaren om de continuïteit van projecten over de termijnen van politieke cycli te waarborgen, en de processen binnen de overheid zorgvuldiger te laten verlopen.
• Betrek financiële onderbouwingen in de besluitvorming: Besluitvorming dient altijd gepaard te gaan met duidelijke financiële onderbouwingen, zodat beslissingen worden genomen op een solide financiële basis en overhaaste besluiten zonder grondige kosten-batenanalyse worden vermeden.
• Ontwerp een structuur voor langdurige projecten: De Staten moeten een vaste structuur ontwikkelen voor het toezicht op langdurige projecten om zo de continuïteit te garanderen, zelfs bij wisselingen van de regering, en een systematische benadering van governance en monitoring te handhaven.
• Stel een kernkabinet of ministeriële onderraad in: Voor projecten die meerdere kabinetsperiodes overbruggen, zou een gespecialiseerd team of een gespecialiseerde
onderraad moeten worden aangesteld om de samenhang en consistentie te waarborgen.
• Agendeer het enquêterecht op Koninkrijksniveau: De beperkingen van de bestaande wetgeving schetsen de noodzaak van een nieuwe wettelijke basis die het mogelijk maakt om personen binnen het hele Koninkrijk der Nederlanden te verplichten mee te werken aan een parlementaire enquête, ongeacht of zij in Europees Nederland, Caribisch Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten staan ingeschreven.

 Source link

More in Nederlands Nieuws

A2Z ADMINISTRATION

AD

To Top