Connect with us

Papiaments op Bonaire officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen

Nederlands Nieuws

Papiaments op Bonaire officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen


Het Papiaments is op Bonaire officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Het Openbaar Lichaam Bonaire strijdt hier al langer voor, om op die manier de positie van de taal verder te beschermen en te bevorderen. Zoals bekend is het Papiaments een belangrijk onderdeel van de identiteit van inwoners van Bonaire, maar staat het onder druk van andere talen op het eiland zoals het Nederlands, Spaans en Engels.

Met het ondertekenen van ‘De Bestuursafspraak Papiaments op Bonaire’ in maart 2021 hebben de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de intentie verklaard om het Papiaments te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat is nu gebeurd.Source link

More in Nederlands Nieuws

To Top