Connect with us

Landen tekenen MoU voor bestrijding relationeel geweld

Nederlands Nieuws

Landen tekenen MoU voor bestrijding relationeel geweld


Er moet een interlandelijke opvang komen voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is een van de zes speerpunten van het MoU dat dinsdag is getekend. Alle landen binnen het Koninkrijk staan achter deze overeenkomst. Met name vrouwen en kinderen moeten beschermd worden tegen alle vormen van geweld. Daarvoor wordt een gezamenlijk werkplan gemaakt. Ook maakt elk land een afzonderlijk actieplan waarbij de rechten van slachtoffers worden verbeterd. Andere speerpunten zijn: een gezamenlijke beschermingscode, meer onderzoek naar deze problematiek, publieke bewustwording en een gezamenlijke aanpak voor deskundigheidsbevordering.Source link

More in Nederlands Nieuws

To Top