Connect with us

Kurá di Shon Fil ongeschikt  als alternatief voor buurtcentrum Otrobanda

Nederlands Nieuws

Kurá di Shon Fil ongeschikt  als alternatief voor buurtcentrum Otrobanda


Fundashon Kas Popular (FKP) heeft de locatie Kurá di Shon Fil voorgesteld als nieuw onderkomen voor de Fundashon Sentro di Bario Otrobanda (SBO), maar SBO-voorzitter Jonathan Plantijn vindt dit geen geschikte locatie. De huidige locatie van SBO aan de Sint Martinsteeg moet verlaten worden vanwege de uitspraak van de rechter dat samenhangt met een huurschuld van meer dan 700.000 gulden.

Ondanks bemiddeling en een tijdelijke verlenging van de huurtermijn, moet SBO op zoek naar een nieuwe locatie. FKP stelde Kurá di Shon Fil voor, een ruim en leegstaand overheidsgebouw met een tuin en sportaccommodaties. Plantijn merkt echter op dat deze locatie niet centraal gelegen is en moeilijk bereikbaar is voor mensen met beperkte mobiliteit. Er zijn ook zorgen over de veiligheid en of de locatie geschikt is voor een buurtcentrum.

SBO heeft FKP per brief geïnformeerd over deze bezwaren en voorgesteld om het huidige onderkomen te blijven gebruiken of te verhuizen naar een andere locatie, zoals Landhuis Kortijn in Otrobanda. Hoewel Landhuis Kortijn momenteel in slechte staat verkeert, ziet Plantijn mogelijkheden voor renovatie met financiering van ontwikkelingsfondsen van de Europese Unie.

In de tussentijd blijft SBO haar activiteiten voortzetten op de huidige locatie en benadrukt Plantijn dat niemand zich hierover verder zorgen hoeft te maken.Source link

More in Nederlands Nieuws

A2Z ADMINISTRATION

AD

To Top