Connect with us

Geen aanvullende aangiftes tegen ex-top Girobank

Nederlands Nieuws

Geen aanvullende aangiftes tegen ex-top Girobank


De centrale bank heeft genoeg aangiftes gedaan tegen de ex-top van de Girobank. Verdere meldingen zijn gezien de eerdere aangiften niet nodig. Dat is het advies van externe (strafrecht) advocaten aan de CBCS. Dit advies is ook door hen overgenomen. De toezichthouder van de financiële sector is in 2015 naar het OM gestapt wegens oplichting en verduistering. De voormalige directie, waaronder Eric Garcia en Stephen Capella, zou zich schuldig hebben gemaakt aan nep leningen. In 2022 is Capella in hoger beroep veroordeeld. Hij moet 7,3 miljoen dollar terugbetalen. Garcia is eerder door de rechtbank failliet verklaard en heeft geen cent te makken.

Financial crime

Een van de lessen die de CBCS heeft getrokken uit dit debacle is dat er meer expertise nodig is op het vlak van financiële criminaliteit, inclusief het kunnen uitvoeren van forensisch gerichte onderzoeken. Bij Girobank is gebleken dat er constructies zijn opgezet die ten doel hadden om persoonlijk voordeel te behalen mede ten koste van de instelling, spaarders en andere depositohouders. Het is voor de CBCS van belang om dergelijke situaties te herkennen en te betrekken in de risicoanalyse en -mitigatiewerkzaamheden. Hiertoe is meer specifieke expertise nodig op het vlak van financial crime, inclusief het kunnen uitvoeren van forensisch gerichte onderzoeken. CBCS zal hiertoe extra capaciteit en gelden beschikbaar stellen, opdat het toezicht ook op dit vlak meer effectief kan plaatshebbenSource link

More in Nederlands Nieuws

A2Z ADMINISTRATION

AD

To Top