Connect with us

CBS: Werkloosheid op Curaçao gedaald met bijna 3%

Nederlands Nieuws

CBS: Werkloosheid op Curaçao gedaald met bijna 3%


Het werkeloosheidspercentage op Curaçao is in de afgelopen 12 jaar gedaald van bijna 10 procent naar 7 procent. Dat is één van de conclusies van de volkstelling Senso die in 2023 werd gehouden door het CBS. Deze week zijn de eerste resultaten gepresenteerd. Ook de jeugdwerkloosheid is gedaald. Daarbij gaat het om jongeren tussen de 15 en 24 jaar die werk zoeken. In 2011 ging het om bijna 23 procent, dat was vorig jaar gedaald naar 15 procent.

Het is opvallend dat aan de ene kant de werkloosheid is gedaald, maar aan de andere kant ook de participatiegraad kleiner is geworden. In 2011 had bijna 60% van de bevolking boven de 15 jaar een baan, dat is inmiddels gedaald naar 54 procent. Dat heeft onder meer te maken met de vergrijzing van de bevolking, zo legt het CBS uit.Source link

More in Nederlands Nieuws

A2Z ADMINISTRATION

AD

To Top